Boïto: Mefistofele - Bergonzi, Ghiaurov, Kabaivanska, Vajna; Gavazzeni. Milano, 1964

$4.48More Details & Audio Sample →

Boito: Mefistofele - Bergonzi, Tebaldi, Ghiaurov; Gardelli. 1966

$4.48More Details & Audio Sample →

Boito: Mefistofele - Ghiaurov, Bergonzi, Tucci; Capuana. Verona, 1964

$4.48More Details & Audio Sample →

Verdi: La Forza del Destino - Bergonzi, Cavalli, Shaw, Ghiaurov, Capecchi, Veasey; Solti. London, 1962

$6.48More Details & Audio Sample →

Verdi: La Forza del destino - Ligabue, Bergonzi, Cappuccilli, Simionato, Ghiaurov, Capecchi; Gavazzeni. Milano, 1965

$6.48More Details & Audio Sample →