Saint-Saëns: Samson et Dalila - Tucker, Dunn, Densen, Moscona, Franke; Moresco. 1971

$4.48More Details & Audio Sample →

Verdi: Aida - Ross, Tucker, Dunn, Meliciani, Densen; Moresco. 1971

$4.48More Details & Audio Sample →

Verdi: Il Trovatore - Tucker, Cruz-Romo, Dunn, Nimsgern; Mehta. Tel Aviv, 1973

$4.48More Details & Audio Sample →