Tchaikovsky: Pique Dame - Vishnevskaya, Andzshaparidze, Levko, Arkhipova, Mazurok, Obraztsova; Khaikin. Montreal, 1967

$8.95More Details & Audio Sample →

Verdi: Aida (in Russian) - Vishnevsksya, Anzhaparidze, Arkhipova; Melik-Pashaev. Moscow, 1961

$8.95More Details & Audio Sample →

Verdi: Don Carlo (In Russian) - Andjaparidze, Milashkina, Arkhipova, Petrov, Valaitis; Naidenov. Bolshoi, 1963

$12.95More Details & Audio Sample →

Verdi: Falstaff (In Russian) - Nechipailo, Vishnevskaya, Arkhipova; Melik-Pashayev. Moscow, 1955

$8.95More Details & Audio Sample →

Verdi: Il Trovatore - Caballé, Cossutta, Arkhipova, Milnes, Van Allen, Begg; Guadagno. London, 1975

$8.95More Details & Audio Sample →

Verdi: Messa da Requiem - Vishnevskaya, Arkhipova, Ivanovsky, Petrov; Melik-Peshayev. Leningrad, 1960

$4.95More Details & Audio Sample →