Verdi: Otello - Vickers, Freni, Glossop; Karajan. Salzburg, 1970

$3.58More Details & Audio Sample →